Welkom bij Leidraad kwaliteit AI in de zorg
Belanghebbende

Met belanghebbende wordt hier de patiënt, cliënt of burger bedoelt waarop de voorspelling van het AIPA betrekking heeft. Specifiek voor patiënten en patiëntenvertegenwoordigers is ook een aparte patiëntsamenvatting beschikbaar.

Buiten de vele aanbevelingen in de leidraad met als doel de kwaliteit van AIPAs te waarborgen (ten bate van de belanghebbende) zijn er ook een aantal aanbevelingen die direct betrekking hebben op de patiënt, cliënt of burger.

Deze gaan over:

Als patiënt, cliënt of burger kunt u ook zelf direct de eindgebruiker zijn van het hulpmiddel dat het AIPA bevat, bijvoorbeeld een zelfbediende app. Ga voor meer informatie over wat de leidraad zegt over eindgebruikers terug naar de pagina over het gebruikersperspectief.

  1. Welke delen van de leidraad zijn voor u relevant?

    Belanghebbende (bijv. patiënt, cliënt of burger)

    change this answer

  2. Belanghebbende