Welkom bij Leidraad kwaliteit AI in de zorg
Beoordelaars (bijv. aankoper of verzekeraar)

De Leidraad AI is een consensusdocument opgesteld samen met verschillende stakeholders uit de zorgsector. De Leidraad AI focust op de kwaliteit van AIPAs en beschrijft wat de zorgsector beschouwt als goed professioneel handelen in de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een AIPA. Voor de aankoop van nieuwe AIPAs of vergoeding kan de Leidraad dienen als instrument voor kwaliteitsbeoordeling.

Hoewel voor een volledige beoordeling van de kwaliteit alle aanbevelingen relevant zijn, ligt de nadruk voor aankopers en verzekeraars mogelijk meer op fasen vijf (impact assessment) en zes (implementatie). Hierin worden onder andere aanbevelingen gedaan omtrent:

Daarnaast zijn de relaties tussen de kwaliteitscriteria in de Leidraad AI en bestaande wet- en regelgeving belangrijk. Een overzicht van de positie van de Leidraad AI en relaties met wet- en regelgeving (waaonder de MDR; Medical Device Regulations) is te vinden in het document positionering Leidraad AI.

  1. Welke delen van de leidraad zijn voor u relevant?

    Beoordelaar (bijv. aankoper of verzekeraar)

    change this answer

  2. Beoordelaars (bijv. aankoper of verzekeraar)