Welkom bij Leidraad kwaliteit AI in de zorg
Gebruikers (bijv. zorgverlener, zorgorganisatie, of patiënt)

Met gebruiker wordt diegene bedoelt die de AIPA toepast in de dagelijkse praktijk. Dit kan afhankelijk van de specifieke AIPA een zorgverlener zijn, maar ook de patiënt, cliënt of burger zelf (bijvoorbeeld wanneer de AIPA is geïntegreerd in een zelfbediende app). Specifiek voor patiënten en patiëntenvertegenwoordigers is ook een aparte patientsamenvatting beschikbaar.

Buiten de vele aanbevelingen in de leidraad met als doel de kwaliteit van AIPAs te waarborgen (ten bate van de gebruiker) zijn er verschillende aanbevelingen die direct betrekking hebben op de gebruikers.

Deze gaan onder andere over:

  1. Welke delen van de leidraad zijn voor u relevant?

    Gebruiker (bijv. zorgverlener, zorgorganisatie, of patiënt)

    change this answer

  2. Gebruikers (bijv. zorgverlener, zorgorganisatie, of patiënt)