Welkom bij Leidraad kwaliteit AI in de zorg
Ontwikkelaars (bijv. data scientist, fabrikant, of zorgorganisatie)

Voor het totale ontwikkel, evaluatie en implementatietraject, is ook de gehele leidraad relevant voor ontwikkelaars. Afhankelijk van welke fasen u reeds heeft doorlopen, zal de nadruk meer komen te liggen op controle van de reeds doorlopen fasen, alsook de planning voor direct opvolgende fasen.

Specifiek zouden we u willen verwijzen naar:

  1. Welke delen van de leidraad zijn voor u relevant?

    Ontwikkelaar (bijv. data scientist, frabrikant, of zorgorganisatie)

    change this answer

  2. Ontwikkelaars (bijv. data scientist, fabrikant, of zorgorganisatie)