Welkom bij Leidraad kwaliteit AI in de zorg
Wat zijn AIPAs?

Onder AIPAs worden in deze leidraad verstaan:

“Algoritmen die leiden tot een voorspelling van een gezondheidsuitkomst bij individuele personen. Dit betreft tenminste het voorspellen van de kans op, of classificatie van, het hebben (diagnostisch) of het in de tijd optreden (prognostisch) van gewenste of ongewenste gezondheidsuitkomsten.”

Dit soort algoritmen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet ter ondersteuning (doorgaans niet ter vervanging) van de gebruikers (bijvoorbeeld zorgverleners of patiënten). Drie voorbeelden van AIPAs zijn:

 1.  Software die op basis van een CT-scan voorspelt of er kanker aanwezig is in het beeld (en daarmee een radioloog kan assisteren).

 2.  Een algoritme dat op basis van verschillende patiëntkenmerken de kans inschat op het krijgen van hart- en vaatziekten binnen een periode van 10 jaar.

 3.  Een app op je smartwatch die op basis van metingen uit verschillende sensoren een voorspelling maakt over je stressniveau.

  1. Wat zijn AIPAs?